مقاله مدل سازي و طراحي كنترل كننده فازي براي سيستم تزويج مکانيکي دو موتور الكتريكي متفاوت به منظور افزايش بازدهي سيستم محرک زيردريايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۵۷ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مدل سازي و طراحي كنترل كننده فازي براي سيستم تزويج مکانيکي دو موتور الكتريكي متفاوت به منظور افزايش بازدهي سيستم محرک زيردريايي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازدهي سيستم رانش
مقاله تزويج
مقاله تفکيک ديناميک هاي کند و تند
مقاله زيردريايي
مقاله كنترل سرعت
مقاله کنترل فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفربلند مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله طرحواره جديدي براي سيستم محرک ارايه مي شود که باعث افزايش توان و بهبود بازدهي شناورهاي زيرسطحي مي شود. با استفاده از اين روش بدون آنكه حجم و وزن سيستم محرك افزايش يابد توان و بازده آن افزايش مي يابد. اين طرح در سرعت گشت زني شناور نسبت به روش استفاده از موتور دو آرميچره – که يکي از روشهاي متداول در زيردريايي ها است – بازدهي را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد و نسبت به ساير آرايشهاي متداولي كه تاکنون گزارش شده برتري دارد. به دليل اختلاف مشخصات دو موتور، اين طرحواره به سيستم کنترل پيچيده اي نياز دارد. در اين مقاله ابتدا نوعي كنترل كننده پيچيده پيشنهاد شده و کنترل پذيري و پايداري آن اثبات مي شود. سپس با تفکيک ديناميک هاي کند و تند، سيستم کنترل به دو سيستم کنترل ساده تبديل مي شود. به اين ترتيب سيستم چند ورودي چند خروجي غيرخطي همراه با اغتشاش به دو زير سيستم تک وروردي تک خروجي تفکيک شده و طراحي كنترل كننده ساده تر شده و مي توان از كنترل كننده هاي کلاسيک نيز استفاده کرد. نتايج حاصل از شبيه سازي دو طرح مختلف كنترل كننده کلاسيک و كنترل كننده فازي ارايه شده است. آزمونهاي انجام شده بر روي نمونه آزمايشگاهي و صنعتي، نتايج مقاله را تاييد مي کند.