مقاله مدل سازي پيل سوختي اکسيد جامد صفحه اي براي سيستم هاي ترکيبي گرما و الکتريسيته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در سوخت و احتراق از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مدل سازي پيل سوختي اکسيد جامد صفحه اي براي سيستم هاي ترکيبي گرما و الکتريسيته
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيل سوختي اکسيد جامد
مقاله حجم کنترل
مقاله مدل سازي سيستم
مقاله تلفات ولتاژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم پور پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: امي فتح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مدل تفصيلي از پيل سوختي اکسيد جامد صفحه اي (SOFC) ارايه مي شود که به طور ويژه براي ارزيابي عملکرد اين پيل سوختي در سيستم هاي ترکيبي گرما و الکتريسيته توسعه يافته است. مدل توسعه يافته شامل تحليل جرمي، ممنتوم، گرمايي و الکتروشيميايي به همراه مدل هاي سينتيک واکنش هاي هيدروکربن است. مدل الکتروشيميايي ارزيابي کامل هر سه تلفات اهمي، فعال سازي و غلظت را شامل مي شود. به منظور افزايش دقت مدل، واکنش هاي تبديل متان و شيفت آب- گاز، پنج لايه دمايي، مدل انتقال گرماي تشعشعي و ويژگي هاي مواد متغير با دما در مدل به کار گرفته شده است. مدل بر اساس مقادير عددي و تجربي موجود براي يک پيل سوختي دما بالا با تبديل داخلي سوخت معتبرسازي شده است که نشان از توانايي و دقت بالاي مدل براي پيش گويي عملکرد اين نوع پيل سوختي را دارد. سرانجام، به منظور ارزيابي تاثير متغيرهاي اساسي، تحليل حساسيت بر روي فاکتور مصرف سوخت و نرخ هواي اضافي انجام شده است.