سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی هوشیار – کارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل هوایی، شرکت مهندسی مشاور
علیرضا ساعدی – مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما و کارشناس ارشد MBA، دانشگاه صنعتی مالک اش

چکیده:

ناسا رویکردی را تحت عنوان مدل سازی سوانح براساس تئوری سیستم ها، استمپ ۱ ، معرفی کرده است که تمام جنبه های ریسک ( شامل جنبه های سازمانی و اجتماعی ) را دربر می گیرد و تفاوت عمده ای با رویکردهای متداول دیگر دارد، از جمله اینکه روی استفاده از مدل سازی و ایجاد مدل ذهنی مشترک نسبت به رفتار سیستم ه ای پیچیده در افراد مسئول در زمینة مدیریت ریسک تأکید می کند و به جای تمرکز روی سرزنش و یافتن علل ریشه ای سوانح، به درک چرایی اتفاق افتادن سانحه و چگونگی مهندسی مجدد سیستم فنیاجتماعی مورد نظر برای کاهش ریسک می پردازد . در این رویکرد، برای مدل سازی همه جانب ة ریسک از اصول دینامیک سیستم ها استفاده می شود و ثابت می شود که می توان فرهنگ ایمنی را مدل سازی کرده، تحلیل و مهندسی
نمود .