سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریبا شمسی زاده – کارشناس مکانیک سیالات، دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مکانیک
امید ابوعلی – استادیار، دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

در این پروژه علاقمند به شبیه سازی چگونگی گسترش دود و آتش در فضای بسته ی یک تونل مترو هستیم ، که توجه ما بیشتر به توزیع دما، سرعت و نحوه ی گسترش دود و گازهای گرم می باشد . پروژه در دو مرحله ی validation و مدل سازی تونلی با هندسه ی تونل مترو شیراز انجام پذیرفته است . هر مرحله شامل دو مدل سازی آتش سوزی همراه با تهویه و بدون تهویه می باشد . درمرحله ی اول نتایج حاصل از حل عددی با نتایج حاصل از تست آزمایشگاهی بر روی مدلی از یک تونل مقایسه شده است و در نهایت نمودارهای توزیع دما و سرعت برای حالت بدون تهویه ترسیم گردیده اند . در حالتی که تهویه نیز موجود است فاصله ی لایه ی برگشتی ) Back layering )اندازه گیری شده است . در مرحله ی دوم تونلی با هندسه ای مشابه تونل مترو شیراز مدل سازی شده است . در این مرحله جهت انجام حل عددی از آنالیز ابعادی استفاده شده است . در هر دو حالت بدون تهویه و همراه با تهویه نمودارهای توزیع دما و سرعت ترسیم شده اند . در حالتی که تهویه نیز موجود است فاصله ی لایه ی برگشتی اندازه گیری شده است و به این ترتیب تأثیر تهویه در چگونگی گسترش دود و گازهای گرم در تونل در زمان آتش سوزی نشان داده شده است .