سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد عسگری – دانشکده صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران
مهدی مفیدی – دانشکده صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

در این مقاله، به بیان بعضی از ضعفهای الگوریتم MUSIC بعنوان یک الگوریتم مبنا از نوع الگوریتمهای زیر فضای سیگنال در جهت یابی رادیویی خواهیم پرداخت و آشفتگی هایی نظیر عدم کالیبراسیون، نامشخص بودن مشخصات مکانی، اثر تزویج حسگرها، روی هم افتادگی کانالها و غیره را بصورت ریاضی مدلسازی نموده و با ارایه یک نمونه مثال عملی میزان اثر مخرب هر یک از آشفتگی ها را در خطای جهت یابی توسط این الگوریتم نشان خواهیم داد. در ادامه با بیان حد کرامر-راو بعنوان حداقل خطای قابل دستیابی در دو حالت آشکار سازی منابع و جدا سازی آنها از یکدیگر، نشان خواهیم داد که اثرات آشفتگی ها را می توان از طریق بهینه نمودن تعداد ی از پارامترها نظیر شکل هندسی آرایه یا محل قرارگیری حسگرهای آرایه، کاهش داد.