سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود مرادی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید قریشی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

این پژوهش جوشکاری لیزری لب به لب سوپرآلیاژ پایه نیکل Rene 80 توسط لیزر پیوسته ۲/۲ کیلووات CO2 بدون استفاده از ماده پرکننده، مورد بررسی قرار داده است. آزمایشات بر اساس روش رویه پاسخ (RSM)، به عنوان شیوه طراحی آزمایشات آماری، به منظور بررسی تاثیر پارامترها بر چگونگی تغییر پاسخ ها ، بدست آوردن معادلات ریاضی و پیش بینی نتایج انجام گرفته اند. توان لیزر(۱ تا ۲/۲ کیلووات)، سرعت جوشکاری (۱۲۰ تا ۳۶۰ cm/min)، موقعیت کانونی پرتو لیزر (۵/۰- تا ۵/۰+ میلیمتر) و فشار گاز خنثی (۲/۰ تا ۱ بار) به عنوان متغیرهای ورودی فرآیند، در نظر گرفته شده است. مساحت حوضچه جوش (A)، پهنای سطح جوش (W) و برآمدگی پایین جوش، به عنوان پاسخ های فرآیند در نظر گرفته شدند. با استفاده از روش های آماری تجزیه و تحلیل نتایج صورت گرفت. نتایج نشان می دهند که شکل هندسی جوش متاثر از حرارت ورودی لیزر و پارامترهای ورودی می باشد. سرعت جوشکاری مهمترین پارامتر با اثری معکوس بر خروجی های فرآیند شناخته شد. فشار گاز خنثی پارامتر موثر بعدی فرآیند محسوب می گردد، و با افزایش آن عیوب هندسی جوش پدیدار می گردند. توان لیزر اثری مستقیم بر تمامی پاسخ های بررسی شده دارد.