سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرنوش میرزائی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، نارمک ، تهران
محمدحسین مهدیه – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، نارمک ، تهران
بابک لطفی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، نارمک ، تهران

چکیده:

در این مقاله انتشار یک پرتو لیزر با توزیع فضایی گاوسی در شرایط آشوبی جو مورد مطالعه قرار گرفته و مدل سازی شده است . نتایج به دست آمده نشان می دهند کیفیت پرتو لیزر به شدت به پارامتر آشوبی Cn وابسته است و باافزایش آن به شدت کاهش می یابد . هم چنین هر چه پرتو مسیر طولانی تری را در محیط آشوبی طی نماید، میزان تأثیر ناهمگنی های جوی بر آن بیش تر شده و پرتو
دارای کیفیت کم تری است.