سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسیم شریف زاده – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم وصنعت
مهدی شیرماهی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم وصنعت
محمدحسین مهدیه – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

از بر هم کنش لیزرهای پالسی فوق کوتاه با هدف های رسانا و جذب آنها در سطح این هد ف ها، می توان برای ایجاد اشعه X استفاده نمود . آزمایش ها نشان داده است که قرار دادن سطح ناصاف فلزی به جای سطح صاف می تواند میزان اشعه X تولید شده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد . این افزایش را می توان ناشی از افزایش میدان های الکترومغناطیسی در نقاط خاصی از سطح نانوذرات فلز هدف دانست . تغییرات سطح مقطع جذب و پراکندگی معیاری برای افزایش میدان های الکترومغناطیسی است . در این مقاله سطح هدف های فلزی ناصاف به صورت نانوذرات کروی و بیضوی مدل شده اند . در محاسبه سطح مقطع پراکندگی و جذب از تئوری Rayleigh و در تعیین پاسخ ماده هدف به موج الکترومغناطیسی تابشی جهت محاسبه تابع دی الکتریک هدف، مدل Drude به کار رفته است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که سطح مقطع های جذب و پراکندگی با تغییر فرکانس موج تابشی رفتار رزونانسی دارند و به اندازه و شکل نانوذرات هدف نیز وابسته اند.