سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا امیریوسفی – دانشجوی دوره کارشناسی
محبت محبی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خشک کردن اسمزی، به عنوان یک روش فرآوری کمینه طی دهه های گذشته اهمیت بسیاری یافته است. این فرآیند مستلزم انتقال جرم می باشد که با روشهای مختلف، عمدتاً مبتنی بر قانون Fick ، مدل سازی می شود. در این پژوهش، فرآیند مدل سازی با به دست آوردن داده های تجربی درصدجذب مواد، میزان از دست دادن رطوبت و درصد رطوبت در محصول در غلظت های مختلف محلول اسمزی ( ۵، ۱۰ و ۱۵ %)، دمای غوطه وری ( ۳۰ ،۴۰ و ۶۰ درجه سانتی گراد)، نسبت سیب زمینی به محلول اسمزی ( ۱:۶ ، ۱:۸ ، ۱:۱۰ ) و مدت زمان غوطه وری ( ۱، ۲، ۳ و ۴ ساعت) انجام شد. جهت مدل سازی از شبکه عصبی مصنوعی ( ANN ) استفاده شد و نتایج، حاکی از قدرت بالای مدل در پیش بینی خروجی های سیستم بود که می تواند برای بهینه سازی شرایط خشک کردن اسمزی مورد استفاده قرار گیرد.