سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی باهلی – کارشناس ارشد هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
رضا رهگذر – کارشناس هیدرولیک بخش مهندسی سواحل مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو
محسن سلطانپور – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

پیش بینی تغییرات ساحل به سبب تغییر در شرایط طبیعی یا ساخت سازه های ساحلی، جهت پیشگیری ازفرآیند فرسایش و رسوبگذاری و انجام اقدام متقابل و منطقی علیه آنها ضروری و مورد نیاز است از اهداف اصلی مطالعات فرآیندهای ساحلی، پیش بینی تغییرات پروفیل ساحل حاصل از اثر امواج می باشد. در این میان مدل عددی به عنوان یک ابزار مطمئن و اقتصادی جهت ارزیابی گزینه های مختلف طراحی و مدیریتی سواحل و بنادر محسوب می گردد.