سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش باستانی – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
عبدالعلی فتاحی منور – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

برای مدل سازی برجهای استخراج مایع – مایع کار برد مدلهای اختلاط محور ی Axial Dispersion Model یا مرحلهای( Stage Model )به تنهایی قادر به پیش بینی عملکرد برج نیستند. در این تحقیق از یک مدل مرحلهایبا در نظر گرفتن ماندگی فاز پیوسته در لایه مر زی فازپراکنده استفاده شده است .مقایسه نتایج بدست آمده از کاربرد این مدل ، با نتایج تجربی نشان می دهد که پیش بی نی عملکرد این مدل تقریباً مشابه مدل اختلاط پیشرو( Forward Mixing Model ) است. کاربرد این مدل دارای این مزیت است که هم تئوری مدل ساده است و هممعادلات آن به سادگی با روشهای مرسوم قابل حل میباشند.