سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا خرمی – بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محمدرضا رحیم پور – بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
عبدالحسین جهانمیری – بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق مدلی برای جذب دی اکسید کربن در محلول متیل دی اتانول آمین ارائه شده است . این مدل براساس تئوری دنکورتس نقش انتقال جرم و واکنش شیمیایی را با هم در نظر می گیرد . داده های عملی با مقادیر پیش بینی شده مقایسه شده است و تاثیر پارامترهای مخت لف مثل دمای محلولهای ورودی، نسبت محلولهای ورودی و نوع فعال کننده بر عملکرد برج بررسی شده است.