سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرمین بوستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
سیدحسن گلمایی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین انصاری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیک کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شبکه‌های توزیع آب شهری همواره بعنوان مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین بخش طرح‌های حوزه مدیریت آبرسانی شهری، مد نظر بوده است. در این میان لزوم اهمیت توجه به لوله‌ها، شامل عمق کارگذاری، جنس خاک بستر، نوع، قطر، پوشش لوله و بارهای وارد بر آن می‌رود. عدم تعیین دقیق مقدار بار مجاز بر لوله‌ها و همچنین نداشتن آگاهی از رفتار لوله‌ها در برابر بارگذاری‌ها، موجبات اختلال در کارآیی شبکه و وقوع بحران‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد. با در نظر گرفتن نمونه‌ای خاص سعی شده تا نشست فونداسیون خاکی اطراف لوله و همچنین تغییر شکل لوله به روش عددی المانهای (اجزا محدود) مدل شود. در حل این نمونه از دو مدل انسیس که نرم‌افزاری سازه‌ای و پلاکسیس که مدلی برای حل مسائل ژئوتکنیکی می‌باشد، استفاده شده است. هر دو مدل بر پایه روش المانهای محدود در محیط طراحی شده و بکار می‌روند. روش المان‌های محدود این خاصیت را دارد که می‌تواند محیط‌های با هندسه نامنظم و پیچیده و بعضاً دارای مشخصات مکانیکی مقاومت را با تکنیک جز به جز نمودن تعریف و مدل نماید.