سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدفرید قادری – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
اصغر وظیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

به عل ت توسعة بخش های صنعت، کشاورزی، تجارت و حمل و ن قل تقاضای انرژی با سرعت در حال افزایش است و با توجه به پایان رسیدن، تجدید ناپذیر بودن و آلودگی های زیست محیطی منابع تجاری انرژی، لزوم استفاده از منابع تجدیدپذیر بر همه واضح است . با توجه به پیش بینی های انجام شده، ان تظار می رود که تقاضا برای ان رژی های تجدیدپذیر در نیم قرن آیند ه رشد قابل توجهی داشته باشد . در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی چند هدفی برای تخصیص انرژی های تجدید پذیر گوناگون ، برای مصارف مختلف با توجه به فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی ارائه می گردد