سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سپهر اربابی بیدگلی – مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ، خیابان فرمانیه، تهران
طهمورث تولیت کاشانی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از روشهای رایج برای توصیف ساختار بزرگ مقیاس عالم استفاده از نظریه میدان های گاوسی است. اخیراً برای پیش بینی توزیع بزرگی تهی جاها و ساختار درونی آنها از این نظریه استفاده شده است. در حالی که موفقیت این شیوه به اثبات رسیده است، اختلاف مهمی در بزرگی تهی جاها بین پیش بینی این مدل و داده های رصدی دیده می شود. توافق نظریه و شواهد رصدی در این نکته مهم است که بخش عمده فضا را تهی جاهای میان کهکشانهای پر نور، اشغال کرده اند. هدف این طرح پژوهشی استفاده از این مدل، تکمیل و نیز تطبیق آن با داده های رصدی است.