سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مسعود نادرنژاد – کارشناس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
حبیب الله نصیری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محاسبه زمان تاخیر و شناخت آن در تقاطعهای چراغدار که خود از مهمترین ارکان سیستم حمل و نقل شهری محسوب می شود، از آنجا که بر میزان اتلاف وقت افراد، هزینه مصرف سوخت، آلودگی هوا و در کل بر هزینه استفاده از شبکه موثر است، در مطالعات ترافیک از جایگاه خاصی برخوردار است. در این تحقیق به محاسبه زمان تاخیر در تقاطعهای چراغدار در حالت فوق اشباع پرداخته می شود. این بررسی بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده از دو تقاطع در شهر تهران بوده و مهمترین نتیجه این تحقیق، یافتن رویکرد مناسبی برای تخمین تاخیر فوق اشباع در شرایط ایران است. در این مقاله، تلاش شده که با بررسی چند مدل پیشنهادی برآورد تاخیر و مقایسه آن با شرایط میدانی، مدل مناسبی برای برآورد تاخیر تقاطعهای چراغدار در حالت فوق اشباع ارائه گردد. نتایج نشان می دهد که از بین ۲۰ مدل بررسی شده، تنها سه مدل برازش معنی داری به آمار جمع آوری شده داشتند.