سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید فعلی – استادیار – دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدابراهیم اعلمی آل آقا – استادیار – دانشگاه رازی کرمانشاه
زین العابدین احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله مدل تحلیلی جدیدی برای تحلیل رفتار اهداف ترکیبی سرامیک – فلز تحت ضربه پرتابه تغییر شکل پذیر توسعه داده شده است. برای ملد کردن فرسایش و تغییر شکل قارچی پرتابه از رابطه مومنتم اولرین، برای توصیف مخروط سرامیکی از رابطه مومنتم خطی و برای مدل کردن رفتار پشتیبان فلزی از رابطه تعادل انرژی استفاده شده است. ضمنا رابطه ای برای تعیین نیم زاویه مخروط سرامیکی و رابطه ای برای لحاظ کردن تغییرات آن در طی فرایند نفوذ ارائه گردیده است. نتایج مدل همخوانی با داده های تجربی و تئوریهای موجود داشته و می تواند بعنوان ابزاری مفید جهت طراحی اهداف سبک وزن سرامیک – فلز مورد استفاده قرار گیرد.