سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت شریفی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد کاظم اکبری – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهمن جوادی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تاکنون چندین مدل تحلیلی برای شبکه ارتباطی سیستم های چند کلاستر با لحاظ ترافیک یکنواخت پیشنهاد شده است، اما هیچ مدلی ارائه نگردیده که الگوهای ترافیک غیر یکنواخت مهمی که در
بعضی از برنامه های موازی مورد استفاده قرار می گیرند، در آنها در نظر گرفته شده باشد. در این مقاله یک مدل تحلیلی برای پیش بینی تاخیر پیام در شبکه ارتباطی سیستم های چند کلاستری پیشنهاد گردیده که در آن ترافیک ترانهاده‐ماتریسی اعمال شده است و این یکی از الگوهای ترافیکی مهمی است که در کاربردهای موازی مانند برنامه های حوزه ماتریس قابل استفاده می باشد. صحت اعتبار این مدل با کمک مقایسه آن با نتایج شبیه سازی نشان داده شده و مشخص می کند مدل پیشنهادی تحت شرایط کاری مختلف دارای دقت مناسبی است.