سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صادق محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- شکل دادن فلزات دانشگاه صنعتی شریف
عباس اکبر زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

فرآیندفلوفرمینگ به عنوان یکی از فرآیندهای شکل دهی نموی فلزات جهت تولید لوله هایی با ابعاد مختلف مطرح میباشد. با وجود آنالیزهای تحلیلی و عددی متعددی که تاکنون روی این فرآیند انجام شده، هنوز مطالعه ی روی تاریخچه و نرخ کرنش در فرآیند فلوفرمینگ انجام نشده است. در پژوهش حاضر آنالیزی بر اساس مشخصه های هندسی منطقه تغییر شکل بین ابزار و لوله، به منظور به دست آوردن روابط تحلیلی نرخ کرنش و تاریخچه آن در فرآیند فلوفرمینگ با یک غلتک انجام شد. نتایج نشان میدهد که تاریخچه آن در فرآیند فلوفرمینگ با یک غلتک انجام شد. نتایج نشان میدهد که تاریخچه کرنش در این فرآیند تابعی پله ای بوده که در آن ماده تحت تغییر شکل هایی کوچک، تکراری و با نرخ کرنش بالا قرار می گیرد. افزایش نرخ تغذیه و زاویه حمله غلتک موجب افزایش شدید نرخ کرنش می شود، د رحالی که اثر قطر غلتک و میزان کاهش ضخامت کمتر از دو پارامتر فوق است.