سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

A عدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
فریبرز رشیدی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

به جهت حفظ قوانین زیست محیطی و همچنین حفظ فشار مخازن معمولاً آب تولیدی از مخازن دوباره به مخازن برگردانده می شود که بدلیل وجود ذرات جامد در سیال برگشتی این عمل باعث تخریب سازند می شود. در این مقاله نحوه مدلسازی تخریب سازند آورده شده است. مدل ریاضی شامل ۲ ضریب تجربی است که عبارتند از: ضریب فیلتراسیون و ضریب تخریب سازند که توابعی از غلظت ذرات رسوب یافته هستند. در ادامه یک روش حل معادلات با فرض داشتن ضریب فیلتراسیون و ضریب تخریب سازند آورده شده است.