سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمشید فتحی کلجاهی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی ١، دفتر بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز
فریدون اسماعیل زاده – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی ١، دفتر بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز
احسان غنائی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی ١، دفتر بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز

چکیده:

رسوب ترکیبات پارافینی سنگین از مشکلات جدی در صنایع نفت و گاز می باشد . رسوب واکس در خطوط لوله، کاهش میزان انتقال رسوب را سبب می شود و در نهایت افت فشار افزایش می یابد . در اعمال فرایندی رسوب واکس به تجهیزات آسیب می رساند . برای تخمین دمای نقطه ابری شدن، ) WAT نقطه ظهور واکس ) و یا ) WDT نقطه ناپدید شدن واکس ) را اندازه گیری می کنند که در تولید و انتقال سیالات مخزنی حائز اهمیت است . با کاهش دمای سیستم بهWDT یا WAT . لایه ای از جامد رسوب خواهد کرد در این کار، یک مدل ترمودینامیکی بر پایه مدل محلول جامد ) ) Solid Solution Model برای پیش بینی تشکیل واکس بکار گرفته شده است . در این مدل برای توجیه غیر ایده ال بودن فاز جامد و مایع به ترتیب از مدل Predictive W ilson و تئوری محلول های با قاعده ) ) Regular Solution Theory استفاده شده است . نتایج مدل با مدل چند جامدی و دو مدل محلول جامد دیگر مقایسه شده است . نتایج مدل همچنین با داده های ازمایشگاهی مربوط به نقطه ناپدید شدن واکس در فشار ۰٫۱ MPa برای مخلوط سه تایی C14-C15-C16 در یک محدوده با ترکیب درصد های مختلف، مقایسه شده است . برای تخمین خواص ذوب ( دمای نقطه ذوب و انتالپی ذوب ) از روابط Won استفاده شده است .نتایج حاصل از مدل نشان می دهد، برای مخلوط هایی که از توالی عدد کربنی برخوردار هستند، مدل محلول جامد قابل اطمینان تر نسبت به مدل چند جامدی می باشد . پیش بینی مدل تطابق خوبی با داده های آزمایشگاهی دارد