سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت کردآبادی – دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز، دانشگاه شیراز
عبدالحسین جهانمیری – دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله با تبدیل بخشی از مدل سینتیکی تخمیر یک فرآیند بیو شیمیایی به مدل فازی، یک مدل ترکیبی برای بیوراکتور فرآیند تولید استن – بوتانول ارائه شده است . بدلیل عدم دانش کافی، غالب فرآیندهای بیو شیمیایی فاقد مدل ریاضی دقیق و کامل می باشند . در اینجا با ترکیب معادلات ریاضی و مدل فازی در یک مدل ترکیبی، مدل دقیقتری از فرآیند ارائه می شود . مدل فازی بر اساس کاهش خطای مدل نسبت به داده های صنعتی واحد مربوطه آموزش داده شده است . این بهینه سازی به وسیله الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است . نتایج، برتری مدل ترکیبی را نسبت به مدل ریاضی نشان می دهد