سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر بهلولی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی مرکز تحقیقات آب – دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله اثر امواج بر روی موج شکنهای سکویی و شکل پذیر بوسیله یک مدل عددی مورد بررسی قرار می گیرد . در این مدل، موج در نظر گرفته شده مدل موج بلند در آبهای کم عمق میباشد . این مدل قادر است جریان موج در هنگام برخورد موج با موج شکن و بالا روی و پایین روی موج بر روی بدنه موج شکن همچنین جریان در محیط متخلخل موج شکن را شبیه سازی نماید .مدل با استفاده از نتایج بدست آمده از اثر هیدرودینامیک موج تغییر شکل عرضی موج شکن را با استفاده از یک مدل جدید انتقال ذرات تعیین می کند.