سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا انتظاری ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد عبدالهی ازگمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

گرید محاسباتی تکنولوژی جدیدی است که با هدف به اشتراک گذاشتن منابع و همکاری در سطحِ وسیع پدید آمده است. زمانبندی وظایف برای رسیدن به سطح کیفیت مطلوب، از جمله زمینه های مهم و مطرح در محیط گرید است. هرچند کارهای زیادی در مورد نحوه ی زمانبندی و توزیع زیروظایف در محیط گرید و با هدف افزایش قابلیت اطمینان و کارآیی آن انجام شده، ولی در مورد ارائه
تعریف صوری کارهای زیادی صورت نگرفته و کارهای موجود هر کدام به جنبه ی خاصی از توزیع زیروظایف اشاره کرده یا در مورد مثالی خاص ارائه شده اند. ما، در این مقاله، قابلیت اطمینان در سرویس های گرید را بررسی کرده و با استفاده از شبکه های پتری رنگی، مدلی برای محاسبه آن ارائه نموده ایم. در این مطالعه اساسِ کارِ گرید بر عهده ی سیستم مدیریت منابع بوده و این سیستم وظایف را از کاربران گرفته و آنها را به زیروظایف تقسیم می کند، سپس هر زیر وظیفه را به یک یا چندین منبعِ دردسترس فرستاده و در نهایت پس از اجرا شدنِ آنها توسط منابعِ متصل، خروجی ها را جمع کرده و به وظیفه ی درخواستی کاربر پاسخ می دهد. عملیات فوق با استفاده از شبکه های پتری رنگی زمانی شبیه سازی شده و محاسبات قابلیت اطمینان برای آن انجام گرفته است.