سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

میرعلیرضا نقیب زاده – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
حمید لسانی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
محمدرضا بسمی – دانشکده فنی – دانشگاه شاهد

چکیده:

هدف از بررسی انجام شده ارائه یک روند کامل مدلسازی حرارتی – سیالاتی بر اساس مطالعات موجود، برای برآورد توان خنک سازی مورد نیاز هیدروژنراتورها است . روند برآورد شامل مراحل زیر می گردد : ۱ – بدست آوردن مشخصات سیال ( سرعت، فشار ) در بخش های مختلف ماشین، ۲ – برآورد ضرایب خنکسازی و مقاومت حرارتی بخشهای مختلف، ۳ – مدلسازی توزیع درجه حرارت در دو بعد و برآورد توزیع درجه حرارت داغترین نقطه در تماس با عایق زیر حد استاندارد محدود گردد . مراحل فوق تا کنون بطور جداگانه در مقالات مورد بررسی قرار گرفته اند، هدف اصلی مقاله
استفاده از بررسیهای انجام شده در تدوین یک روند کامل مدلسازی حرارتی هیدرو ژنراتورهایی است که از دو سو توسط فن های جانبی خنک می شوند . در پایان یک نمونه از نتایج محاسبات انجام شده توسط الگوریتم پیشنهادی ارائه گردیده است .