سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف اللهی یقین – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
علیرضا مجتهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در بررسی ماهیت پدیده های طبیعی حیطه وسیعی از علوم را به خود اختصاص دادهاست. در این مقاله ابتدا توسط داده های تجربی به بررسی جریان اطراف پایه های استوانه‌ای واقع در معرض جریان یکنواخت آب با مد نظر گرفتن پدیده گردابه جاری شونده که از عوامل اعمال نیروی عرضی بر سازه مربوطه می باشد پرداخته و آنگاه با استفاده از نرم افزارشرایط آزمایشگاهی مذکور را مدلسازی نموده و سپس با داده های آزمایشگاهی مقایسه می شود. در ادامه بررسی مکان یابی نقطه انشعاب واقع بر پایه، با به کار گیری نتایج برنامه، انجام می گردد.