سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی کیانی فر – گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
علی قرایی عبدل آبادی – گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

چکیده:

در این مقاله جریان هوای اطراف یک توربین بادی محور افقی توسط نرم افزار Fluent به صورت عددی مدل شده است ، که تأثیر اغتشاش توربین بادی بر روی جریان هوا در پائین دست تورب ین را نشان می دهد . معادلات بقای اویلر ، حاکم بر فاز پیوسته ( جریان هوا ) با استفاده از روش حجم های محدود نوشته و با استفاده از الگوریتم ساده (Simple) حل شده اند . ترم های تنش های رینولا ز در معادلات مقدار حرکت با استفاده از مدل اغتشاش مدل شده اند . نتایج تحلیل به صورت کانتورهای سرعت و گرادیان سرعت در صفحات مشخص در شکل های مختلف نشان داده شده اند نتایج عددی با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است و تطابق خوبی را نشان می دهند .