سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیان عباس نژادی – کارشناس عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
علیرضا مومن زاده – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

این مقاله، نتایج مطالعات ازمایشگاهی انجام شده بر روی مدل سازی حرکت دانه های نمکی در روسازی های تثبیت شده با سیمان راارائه می دهد. روش مورد استفاده به صورت شبیه سازیخاصیت مویینگی در نمونه های استوانه ای می باشد. تبلور دانه های نمکی در بیشتر نمونه ها مشاهده شد. میزان تبلور در نمونه های تثبیت شده با ۴% سیمان بیشتر از نمونه های ۲% بود که این مسئله به دلیل ریزتر بودن منافذ موجود در نمونه های تثبیت شده با ۴% سیمان می باشد.