سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امین کرمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منابع زیر زمینی یکی از مهمترین منابع ثروت در بسیاری از کشورها می باشد. دست یابی به این منابع از نظر کیفی وکمی از مهمترین دغدغه های مسئولین در هر کشوری می باشد بطوریکه این منابع می توانند در توسعه زیر ساختارها نقش کلیدی داشته باشند. تداوم برداشت از این منابع همانند آب، نفت سبب می شود که فضاهای خالی ایجاد شده از بردداشت انها افزایش یابد. این پدیده خود موجب بروز مشکلات دیگر از قبیل نشست زمین و عوارضی ناشی از آن مانند ترک در ساختمان ها، لوله های شبکه های آب و فاضلاب و … می گردد، که ضرورت پرداخته به این مشکل بدیهی می باشد.
در این مطالعه از ترکیب معادله پیوستگی و معادله تعادل در فرمول بندی استفاده گردیده و همچنین از روش کرنگ نیکلسون تفاضل محدوده در جهت حل مسائل عددی استفاده شده است در هر گام زمانی فشار سیال در هر نقطه به دست آمده سپس تغییر شکل مخزن به دست می آید.
در این مطالعه تغییر شکل محیط متخلخل در هر گام زمانی و در هر موقعیت مکانی در مخازن سیالات در محیط های متخلخل مد نظر قرار گرفته است. تاثیرپذیری زمین در اثر برداشت از این منابع شامل نشت زمین و تغییر شکل در مخزن در معادلات حاکم بر جریان سیال لحاظ گردیده است که این خود نکته متمایز اینروش بر سایر روش های متداول است و استفاده از فرمول بندی جریان سیال غیردارسی و ترکیب آن با فرمولبندی تغییر شکل مخزن نیز خود از نکات قابل ملاحظه تحقیق فوق میباشد. به منظور ارزیابی عملکرد مدل، نتایج حاصل از مدل با حل یک مسئله استاندارد مورد بررسی قرار گرفته که نتایج به دست آمده با نتایج مسئله استاندارد از تطابق خوبی برخوردار می باشد.