سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل ولی زاده – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

در صورتی که سیال خنککننده در موتور سوخت مایع از نوع هیدروکربنی باشد، درمسیر خنککاری محفظه، امکانایجاد نوعی ماده به نام کک وجود دارد . افزایش ضخامت این لایه در طول انجام کار موتور موجب اختلال درخنک -کاری محفظه میشود . مقدمهای از روش تشکیل وعوامل موثر برایجاد کک در مسیر خنککاری، مدلسازی خطی ایجاد این ماده و پیشبینی ضخامت این لایه در تستهای گرم موتور ساختار اصلی این مقاله را تشکیل میدهد . با استفاده از یک کد کامپیوتری، خنککاری محفظه با وجود لایهی کک محاسبه گردیده است و جهت اعتباردهی به این مدل نتایج با تست گرم مقایسه شده است .