سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ساریجلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

یکی از شیوه های جدید کنترل سازه ها در برابر زلزله استفاده از مصالح هوشمندی است که با توجه به شدت زلزله و درجه حرارت رفتار متغیری از خود نشان می دهند . هوشمند بودن این مصالح از آن جهت است که می توانند در فازهای متفاوت رفتاری ، پاسخ های متفاوتی از خود نشان دهند . یک گروه از این مصالح ، آلیاژهای فلزی هستند که تحت نام اختصاری SMA شناخته می شوند . این مصالح هوشمند نه تنها به دلیل خاصیت میرایی خود ، باعث اتلاف انرژی در هنگام زلزله می شوند ، بلکه این قابلیت را دارند که بعد از وارد شدن زلزله سازه را به حالت اولیه خود باز گردانند . برای آنکه بتوان در آنالیز و طراحی سیستم های کنترلی از SMA استفاده نمود ،لازم است رابطه ای تئوری موجود باشد که نحوه ارتباط تنش بوجود آمده در این مصالح و کرنش ایجاد شده در آن را بیان نماید . در این مقاله ابتدا، رابطه ای خطی برای بیان رفتار سوپرالاستیک آلیاژ SMA ارائه می گردد . در ادامه با استفاده از یک مدل دوبعدی از یک پل ، ت اثیر این آلیاژ هوشمند در بهبود پاسخ های پل در زلزله مورد مطالعه قرار می گیرد . در مدل تحلیل شده یک بار از رابطه خطی و بار دیگر از رابطه غیر خطی برای بیان رفتار سوپرالاستیک SMA استفاده می شود . مدل تحت سه سطح زلزله متفاوت مورد آنالیز قرار می گیرد و نتایج بدست آمده از رابطه خطی و غیرخطی با یکدیگر SMA مقایسه می گردد . در پایان نشان داده میشود که ، نتایج حاصله از رابطه خطی ارائه شده برای بیان رفتار سوپرالاستیک با دقت خوبی نزدیک به نتایج رابطه غیرخطی می باشد