سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی کیاشمشکی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، مرکز تحقیقاتی طراحی و
نوید مستوفی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، مرکز تحقیقاتی طراحی و
رحمت ستوده قره باغ – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، مرکز تحقیقاتی طراحی و

چکیده:

یک مدل دو فازی که در آن راکتور بستر سیال به دو فاز حباب و امولسیون تقسیم شده و واکنش در هر دو فاز حباب و امولسیون در نظر گرفته شده است . فاز امولسیون به چند راکتور اختلاط کامل سری وفاز حباب به چند راکتور قالبی سری تقسیم شده اس ت. برای محاسبات هیدرو دینامیکی راکتور از مدل دو فازی دینامیک استفاده شده اس ت. ضمناٌ معادلات ممان برای سینتیک واکنش پلیمریزاسیون در نظر گرفته شده اس ت. در پایان نتایج حاصل از حل مدل و داده های تجربی با هم مقایسه شده و تطبیق خوبی هم با یکدیگر دارند.