سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد جعفربلند – استادیار

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای مدلسازی دینامیک زیر دریایی در عمق پریسکوپی ارائه شده است. در مقالاتی که تا حال چاپ شده اند. غالبا اثر اغتشاش های امواج آب بصورت ساده شده ای مدل شده اند. اشکال اصلی چنین روش هایی تشابه ضعیفی است که این مدل ها با طبیعت دینامیک زیر دریایی در عمق پریسکوپی دارند. در مدلسازی این مقاله از ترکیب دو دینامیک فرکانس کم و فرکانس زیاد استفاده شده است. دینامیک فرکانس کم به حرکت آرام زیردریایی اختصاص دارد و دینامیک فرکانس زیاد به اغتشاش ناشی از مواج اختصاص دارد که آثار نامطلوب آن بسادگی از سیستم کنترل حذف میگردد. برای حذف نویززهای وسایل اندازه گیری عمق و زاویه پیچش از فیلتر کالمن استفاده می شود. نهایتا نتایج شبیه سازی کامپیوتری ارائه شده است.