سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر صادق زاده اهری – فوق لیسانس مهندسی شیمی- مهندس ارشد مدل سازی، پژوهشگاه صنعت نفت و دانش
امیر فرشی – دکترای مهندسی شیمی- مسئول طرح FCC پژوهشگاه صنعت نفت و دانشکدة مهندسی شیم
محمدتقی صادقی – دکترای مهندسی شیمی- استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت، پژو

چکیده:

وجود یک برنامه جهت مدل سازی ادوات فرآیندی یک واحد FCC می تواند نقش بسزایی در طراحی، بهینه سازی و کاهش مشکلات این واحد ایفا نماید. در همین راستا در کار ارائه شده یک مدل یک بعدی آدیاباتیک جهت مدل سازی راکتور رایزر واحدFCC در نظر گرفته شد که در مدل مورد نظر جهت تعیین روابط هیدرودینامیکی مورد نیاز از آخرین روابط ارائه شده در این زمینه استفاده گردید. همچنین از مدل سینتیکی چهار تکه ای(Lump)جهت تعیین شبکهواکنش های انجام شده، بهره گرفته شد. مقایسه نتایج مدل سازی انجام شده با نتایج عملیاتی یک واحد صنعتی، حاکی از دقت بالای برنامه تهیه شده در پیش بینی نتایج بود و نهایتاً با استفاده از مدل سازی انجام شده ، تأثیر پارامترهای مختلف نظیر نسبت کاتالیست به خوراک(COR)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.