سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا فراقی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سیروس شفیعی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر سلطان محمدزاده – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

راکتور هیدروژن گیری اتیل بنزن به استایرن مونومر با استفاده از بسته نرم افزاری ۷٫۰٫۴ MATLAB مدل سازی شده است. تأثیر پارامترهای عملیاتی از جمله نسبت آب به اتیل بنزن و دمای ورودی به راکتور بر روی درصد تبدیل اتیل بنزن وانتخاب پذ یری استایرن مونومر بررسی شده است. بعلاوه با استفاده از برنامه مدل سازی, درصد تبدیل اتیل بنزن, انتخاب پذیری استایرن مونومر و پروفیلهای دما و فشار در طول بستر کاتالیستی بدست آمده است.