سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خسرو حسینی – استادیار دانشگاه سمنان-دانشکده مهندسی-گروه عمران

چکیده:

در مقاله حاضر مختصری به بررسی رفتا رجریان در مصب رودخانه های جزر و مدی پرداخته شده است. در ادامه به بررسی خصوصیات رسوبات چسبنده اشاره شده است و وجه تمایز آن با رسوبات درشت دانه بررسی شده است. مکانیزم های حمل رسوب با تکیه بر خصوصیات این رسوبات تشریح گردیده اس. در انتها پارامترهای مختلف استخراج شده از رسوبات رودخانه Loireآمده است.