سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کسری جعفریان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی واحد تکنولوزی و تحقیقات شرکت لاستیک پارس
محمود میاه نهری – کارشناس مهندسی شیمی، رئیس کنترل کیفیت

چکیده:

اسکلت اصلی ساختمان تایر که کارکاس نامیده می شود، ترکیبی از انواع الیاف لاستیک اندود شده یا همان لایه ها می باشد. فرایند تولید انواع لایه ها در ماشین کلندر طی فرایندی ویژه با درجه حرارت خاص و تحت کشش مشخص انجام می پذیرد. بررسی های به عمل آمنده بیانگر آن است که علیرغم ثبات نسبی رفتار کششی نخ در شرایط عادی، هنگامیکه نخها در شرایط ویژه دمایی و کششی تحت پروسس قرار میگیرند، رفتار حرارتی متفاوتی را از خود بروز می دهند. در این پژوهش با استفاده از دستگاه Testrite و دینامومتر آزمایشاتی برروی انواع نخهای نایلون ۶۶ تولیدی شرکتهای مختلف صورت پذیرفته و نتایج آن بصورت منحنی مورد برازش و مقایسه واقع گردیده است. در ادامه رفتار حرارتی نخها بصورت یک تابع ریاضی مدل گردیده است. هدف از ارائه این معادلات ریاضی اولا تعمیم و بسط نتایج بدست آمده از آزمایشات در محدوده گسترده تر دمایی و ثانیا استفاده از این معادلات بصورت یک مدل ریاضی جهت پیش بینی عملکرد حرارتی و کششی نخها در فرایند کلندرینگ و پخت تایر می باشد.