سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی جهان اندیش – استادیار بخش مهندسی راه و ساختمان، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محسن اژدری – دانشجوی دکتری خاک و پی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

آزمایشات نشان داده است که زاویه اتساع خاکهای دانه ای مسلح نه تنها به اندازه زاویه اصطکاک داخلی خاک نیست؛ بلکه از زاویه اتساع خاکهای غیر مسلح نیز کمتر است. به همین دلیل ضرورت بررسی عدم اعتبار قانون جریان مرتبط (Associative flow rule) درماسه مسلح از خاکهای غیر مسلح بیشتر مطرح میشود. روش خطوط تغییر طول صفر این قابلیت را داراست که اثر تغییرات زاویه اتساع بر رفتار مکانیکی خاکهای مسلح را بررسی کند. دراین مقاله از روشی جدید که کاملا متفاوت از روش مشخصه هاست برای نوشتن معادلات تعادل- تسلیم در امتداد خطوط تغییر طول صفر استفاده شده است وبا استفاده از فرض همگن و غیرمتجانس بودن توده خا مسلح، ظرفیت باربری خاک برای حالتهای برقراری قانون جریان مرتبط و عدم برقراری آن مورد بررسی قرار گرفته و با هم مقایسه شده است.