سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیراردلان موسوی خندان – گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
سهیل محمدی – گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در سال های اخیر تقویت وجه کششی تیرهای بتنی با ورق های FRP به عنوان یک روش پر طرفدار برای تقویت خمشی تیرها مطرح شده است . از جمله دلایل این امر ، نسبتهای مقاومت به وزن و سختی به وزن بالا ، مقاومت در برابر خوردگی و دوام بالای این ورقها میباشد. در این مقاله رفتار و مقاومت تیرهای تقویت شده بتنی تحت بار گذاریهای دینامیکی مورد بررسی قرار میگیرد . ابن مقاله یک روش ترکیبی اجزاء محدود /المانهای مبتنی بر مدلسازی تیرهای بتنی تقویت شده را برای بررسی رفتار کلی خرابی این تیرها تحت بارگذاری دینامیکی ارائه میدهد و نتایج این مدلسازی را با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه میکند . در این تحقیق رفتار بتن توسط مدل- Prager Drucker مدلسازی شده است. برای لایه چسبنده از یک مدل رفتاری دو خطی مبتنی بر تنش های تماسی مماسی و عمودی ایجاد شده در سطح تماس بتن و FRP استفاده شده است و گسیختگی این لایه را به نوعی تحت ترکیب مدهای شکست مختلف نتیجه میدهد . رفتار ورق CFRP تیر بصورت الاستیک اورتو تروپ فرض شده است . استفاده از تکنیکهای ترکیبی FE/DE امکان بررسی رفتار سازه را پس از ترک خوردگی فراهم میسازد و میتوان اندر کنشهای اصطکاکی غیر خطی را برای برآورد دقیق بار گسیختگی سیستم و یا تعیین پاسخ سازه تحت اثر بار دینامیکی مورد استفاده قرار داد