سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز میرزایی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی شیمی
محسن وفایی سفتی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی شیمی
محمد محمدزاده – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی شیمی

چکیده:

این کار مدل سازی تغییرات سریع و ناگهانی رفتار فازی مخلوطهای گازی نزدیک بحرانی بررسی می شود ، معادلة حالتPeng-Robinson(PR)به همراه قوانین اختلاط ونگ -سندلر Wong-Sanler و مدل ضریب اکتیویتة اسوگ (ASOG)برای پیشگویی رفتار فازی این مخلوطها استفاده شده که نتایج بدست آمده تطابق خوبی با داده های آزمایشگاهی دارد و در مقایسه با معادلة حالتPeng-Robinson(PR) با قوانین اختلاط کلاسیک درصد انحراف بسیار کمتری نشان می دهد . بکارگیری آنالیز پایداری و روش های جانشین سازی متوالی و نیوتن(Newton) در حل معادلات اساسی بطور همزمان ، لازم و ضروری است که آن رااز محاسبات دور از نقطة بحرانی متمایز می سازد.