سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعباس منتصری – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا،شیراز
محمد ابراهیم شیری احمدآبادی – استادیار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک اسدی – استادیار، دانشکده علوم- بخش ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
یاسر نعمتی – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا، شیراز

چکیده:

آنتولوژی عبارت است از ساختاری برای عبارات و اصطلاحات مربوط به یک دامنه ی خاص و روابط دقیق و مشخص بین آنها. این ساختار شامل موجودیت ها، صفات، روابط و قواعدی برای فراهم نمودن یک درک عمومی( توسط انسان و ماشین) از دانش دامنه ی مربوطه است. در وب معنایی زبان های نشانه گذاری آنتولوژی مانند چارچوب توصیف منبع (RDF) و زبان آنتولوژی وب (OWL) برای مدل سازی محتویات وب به روشی که برای ماشین قابل خواندن است پیشنهاد شده است. از آنجایی که این زبان های نشانه گذاری آنتولوژی در توصیف داده ها و دستکاری آنها با مفاهیم واضح سر و کار دارند، لذا قادر به نمایش اطلاعات فازی نمی باشند. در این مقاله مدل سازی روابط فازی آنتولوژی بر اساس نظریه ی مجموعه های فازی، نظریه ی گراف و ماتریس ارتباط فازی شرح داده شده است و همچنین الگوریتم هایی برای ایجاد و استنتاج روابط فازی مجازی بین مفاهیم آنتولوژی ارائه شده است. مدل سازی و الگوریتم های پیشنهادی در این مقاله، می توانند در زبان های نشانه گذاری آنتولوژی برای مدل سازی و نمایش داده ها و دانش غیر صریح و فازی بکار گرفته شوند.