سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم راهداری – دستیار علمی دانشگاه پیام نور زاهدان-زاهدان
وحید راهداری – هیات علمی دانشگاه زابل-دانشگاه زابل
سعیده ملکی نجف آبادی – کارشناس ارشد پژوهشکده تالاب هامون-دانشگاه زابل
حبیب آخوندی – مدرس دانشگاه پیام نور تبریز-دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده:

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ایران،بارندگی ها اکثراً به صورت فصلی بوده و منطبق بر الگوی مصرف کشاورزی نمی باشد و باعث فرسایش خاک نیز می گردد،لذا گزینه سدهای تأخیری پاره سنگی به عنوان یک راه حل فنی و با صرفه اقتصادی مطرح می گردد.در این مقاله به بررسی عبور آب از درون سدهای پاره سنگی تأخیری بر اساس شبه سازی جریان در درون سازه پاره سنگی به جریان در مجاری تحت فشار بر اساس معادلات ارائه شده توسط محققین از جمله روابط فلتون – هره را و قاضی مرادی – معصومی پرداخته شده و با استفاده از معادلات ارائه شده توسط این محققی پروفیل سطح آب در درون سازه سنگریز توسط مدل ریاضی نوشته شده رسم می گردد.