سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی سهل آبادی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران علوم و تحقیقات
سیروس آقانجفی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یک مدل ریاضی جدید عملکرد یک برج خنک کن جریان مکانیکی توسعه داده شده است . مدل یک مسأله با مقدار مرزی برای یک سیستم معادلات دیفرانسیل معمولی ، توصیف کردن تغییر در سرعت حبابها ، شعاعش و دما ، و نیز تغییر در دما و چگالی بخار آب در هوای مرطوب را در یک برج خنک کننده نشان می دهد . این مدل ، اطلاعات تجربی موجود را با دقتی حدود %۳ توصیف می کند . برای اولین بار ، مدل ریاضی ، توزیع شعاع های آب را استنباط می کند .
شبیه سازی براساس این مدل بر هر یک از قسمتهای پارامترهای فیزیکی گوناگون در فرآیندهای انتقال حرارت و جرم بین حباب های آب و بخار هوا ، این اجازه را می دهد که با پارامترهای طراحی برج خنک کننده و تأثیر شرایط اتمسفر روی بازدهی گرمایی برج در یک رابطة حسابی در نظر گرفته شوند . تفسیر تأثیر فشار اتمسفر یک بر روی عملکرد برج خنک کننده برای اولین بار به دست آمده است .
نشان داده شده که مکعب متوسط شعاع حبابها عملا" مشخص کننده بازده گرمایی می باشند . صحت این رابطة تقریب تک مؤلفه واضح تقریبا" چند درصد بازده حرارتی برج خنک کننده می باشد . مدل ریاضی یک سیستم کنترل برج خنک کننده جریان مکانیکی پیشنهاد شده ، و به صورت عددی بررسی گردیده . این سیستم به هر کدام این اجازه را می دهد که عملکرد برج خنک کننده جریان خنک کننده جریان مکانیکی را تحت تغییر شرایط اتمسفر بهینه سازی کنند .