سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی نیازمند – دکترای هوافضا ، استادیار، دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

چکیده:

در این کار ابتدا روشی جهت احتساب جدایش جریان در تعیین مشخصات آئرودینامیکی در حرکت طولی مطرح شده است. مدل ریاضی بیانگر دینامیک نقطه جدایش مطرح و پارامترهای دخیل در آن معرفی شده اند. سپس مدلسازی ریاضی جهت تعیین مقادیر ضرایب آئرودینامیکی ناپایا و جدایش ی در حرکت نوسانی هواپیما در زوایای حمله بالا صورت گرفته است. با استفاده از این روش برای هواپیمایی که هیچگونه نتایج تجربی احتساب جدایش جریان صورت نگرفته بود . مشخصات و ضرایب آئرودینامیکی و دینامیک نقطه جدایش در حرکت طولی در محدوده زوایای حمله بالا مدل سازی شده اند. در جریان مدل سازی معادلات اساسی تشریح شده و پارامتر ها و مشتقات لازم بدست آمده اند.