سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
اشکان آبیار حسینی – موسسه آموزش عالی روزبهان ساری
مهرداد احمدی کمر پشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
مصطفی عمویی – موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

چکیده:
با معرفی مغناطیس دائم به عنوان جانشین قطب های الکترومغناطیسی با سیم پیچی در ماشین های dc به انرژی الکتریکی کمتری نیاز داریم مشابه این موضوع در ماشین های سنکرون پل های میدان الکترومغناطیسی متعارف در روتور بوسیله پل های pm جابجا می شوند و با اسنکار از حلقه های لغزان و سر هم کردن زغال بی نیاز می شویم. با ظهور ادوات نیمه هادی قدرت کموتاتورهای مکانیکی با کوتاتورهای الکتریکی تحت عنوان اینورتر جایگزین شدنداین دو دستاورد و همچنین کاربردهای PMSM از جمله کنترل سرعت بدون نیاز به سنسور، کنترل موقعیت مناسب ، موتور servo و… منجر به توسعه ماشین های dc بدون زغال و PMSM ها شدند. در این مقاله مدل سازی ریاضی موتور سنکرون مغناطیس دائم استخراج شده و با استفاده از نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است. مهم ترین ویژگی PMSM بازدهی بالای آن است که با کاهش تلفات به دست می آید در PMSM جریان میدان و جریان روتور وجود ندارد.