سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد رمضانی سعادت آبادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، تهران، ایران

چکیده:

رفتار رئولوژیکی سه نمونه سیال پلیمری که یکی از آنها دارای رفتار ویسکوالاستیک و دو تای دیگر دارای رفتار الاستیک بوده است با درصد های مختلف الیاف شیشه با نسبت طول به قطر متفاوت مورد مطالعه قرار گرفتنه شده اند و بدین ترتیب سعی شد ه است که پدیده های مربوط به خواص ویسکوز و الاستیک از هم جدا شوند . بدینوسیله بعضی از پدیده هایی که تا کنون مشاهدهنشده بوده است مشاهده و با ذکر دلایل بطور خلاصه گزارش شوند .. همچنین مدلی ریاضی بر مبنای استفاده از مفهوم extrastress tensor توسعه داده ش ده است . در مدل ارائه شده تنسور مربوط به تنش ایجاد شده در ماتری س با استفاد ه از مدل توسعهداده شده برای سیالات ویسکوالاستیک با استفاده از روش Poisson Bracket بدست می آید و تنش ایجاد شده بر اثر وجود الیاف با مدل اصلاح شده Folgar-Tucker بدست می آید . مدل به طور کیفی رفتار تمام فانکشن های سیال پر شده را در جریان دائمی برشی و نیز جریان گذرا و بطور کمی برای اغلب آنها در جریان های ذکر شده بخوبی پیش بینی می کند .