سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی حجاری – کارشناس ارشد مهندسی مواد
سید حسین سیدین – استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود مرآتیان – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی

چکیده:

امروزه ریخته گری مداوم تختال نازک فولاد به منظور کاهش هزینه سرمایه گذاری و تولید ورق فولادی با کیفیت مطلوب مورد توجه صنعت فولاد می باشد. به منظور رقابت نرخ تولید در ریخته گری مداوم تختال نازک نسبت به ریخته گری مداوم معمول لازم است سرعت بارریزی بالا باشد که این امر باعث افزایش تلاطم در سطح آزاد مذاب و در نتیجه جذب آخال و افزایش عیوب در محصول نهایی می گردد. به منظور بررسی اثر برخی از پارامترهای عملکردی نظیر سرعت ریخته گری و عمق غوطه وری نازل بر نحوه جریان مذاب و تلاطم سطحی در پژوهش حاضر مدلسازی ریاضی و فیزیکی جریان مذاب در کریستالیزاتور قیفی شکل سیستم ریخته گری مداوم تختال نازک مجتمع فولاد سبا انجام شده است. به منظور مدلسازی جریان آشفته از مدل توربولان دو معادله ای k-ε استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل ریاضی با داده های مدل فیزیکی ارزیابی شده و اثر برخی از پارامترهای عملکردی بر جریان مذاب و تلاطم سطحی بررسی شده است.