سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم باقری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات آب
مسعود نصیری – دکترای هیدرولیک، مرکز تحقیقات اب
علیرضا مراغه ای – کارشناس ارشد سازملن بنادر و کشتیرانی

چکیده:

در این تحقیق به تعیین مقدار الگوی رسوب گذاری و فرسایش در کانالل دسترسی بندر امام خمینی (ره) پرداخته می شود. این کانال که مسیر عبور شناورها و حرکت آنها از شمال خلیج فارس به منطقه بندر امام خمینی (ره) است با توجه به پایین بودن تراز کف آن نسبت به اطراف در معرض رسوب گذاری قرار دارد، طوری که امکان حرکت کشتی ها و شناورها با عملیات لایروبی سالانه میسر خواهد شد. بدین منظور ابتدا عوامل موثر در رسوب گذاری کانال از قبیل مشخصات جریان جزر و مدی ف موج، محل تخلیه مواد لایروبی و پارامترهای مختلف رسوب معلق و جنس بستر تعیین می گردند. با استفاده از نرم افزارmike21 مدل سازی جریان جزر و مدی نواحی خلیج فارس سپس، شمال خلیج فارس و بعد از آن منطقه موسی بار(که کانال دسترسی در آن قرار دارد) انجام می گردد. نتایج این مدلسازی ها با استفاده از داده های اندازه گیری میدانی کالیبره می گردند. همچنین مشخصات امواج با توجه به آمار باد و موج منطقه و شبیه سازی ریاضی تعیین می شوند. در ادامه، مدل سازی رسوب محل کانال دسترسی برای بدست آوردن مقداررسوب گذاری و الگوی رسوب گذاری و فرسایش با توجه به آمار و اطلاعات هیدروگرافی و لایروبی منطقه و داده های اندازه گیری میدانی انجام می گردد. در مدل سازی ها ابعاد المان ها ۲۰۰ در ۱۰۰ متر،گام زمانی۲۰ ثانیه و دوره ی شبیه سازی بین ۱۵ تا ۴۵ روز می باشد. برخی نتایج تحقیق را می توان به ترتیب ذیل برشمرد:-تهیه یک مدل کالیبره شده جریان و رسوب برای منطقه موسی بار.-بدست آوردن مقدار و الگوی رسوب گذاری و فرسایش در کانال-تعیین محل های بهینه ی تخلیه ی مواد لایروبی در اطراف کانال دسترسی-ارائه راهکار و پیشنهاد برای افزایش دوره ی زمانی لایروبی ها بوسیله تغییر راستای قسمتی از کانال و تعمیق آن.