سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رویا دستجردی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهند
ناهید انصاری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی نس
محمد حقیقت کیش – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده:

سرعت نفوذ آب در منسوجات در موارد مختلف کاربردی و تکنیکی کالا مانند دفع رطوبت بدن از البسه، استفاده در سیستمهای خنک کننده و تهویه مطبوع، جذب سریع خون توسط الیاف در پزشکی و… دارای اهمیت است. با توجه به گسترش روز افزون استفاده از مخلوط الیاف جهت بهینه نمودن نفوذ مویینگی مایع به درون مجموعه لیفی، مدل سازی جذب آب در نخهای متشکل از الیاف مخلوط محور مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا مدل سازی نظری سرعت جذب مویینگی آب در داخل نخهای متشکل از مخلوط الیاف مدوام انجام شده است. سپس جهت ارزیابی میزان تطبیق مدل یاد شده با نتایج تجربی، سرعت جذب مویینگی چهار نمونه مخلوط پنبه- پلی استر مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. اندازه گیری نفوذ مویینگی آب در نخهای مذکور، بر اساس سنجش خودکار کاهش مقامومت الکتریکی نخ پس از حرکت مویینگی آب، انجام شده است. تجربیات نفوذ مویینگی آب در نخهای مخلوط الیاف با طول منقطع (staple) مطابقت لازم را با مدل نظری نشان داد.