سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرتضی وطن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجتبی علی پرست – کارشناس ارشد منابع آب

چکیده:

منابع آب شیرین معدود و محدود هستند، با توجه به رشد سریع جمعیت و نیاز به آب برای مصارف مختلف و همچنین افزایش فعالیت های کشاورزی، صنعتی و توسعه ی شهرنشینی، دسترسی به منابع محدود آب برای تأمین نیازها، رفته رفته مشکل تر می گردد. در چنین شرایطی که ۷۰ درصد آب مصرفی جهان، ۹۳ درصد آب مصرفی کشور و ۹۶ درصد آب مصرفی محدوده مطالعاتی درگز در بخش کشاورزی استفاده می شود، مؤثرترین راهکار برای کاهش مصرف آب و رسیدن به الگوهای توسعه ی پایدار در مصرف بهینه آب بخش کشاورزی خلاصه شده است. در این تحقیق پس از ارائه ی کلیات و تجربیاتی درباره ی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی به معرفی محدوده مطالعاتی درگز و وضعیت کنونی منابع و مصارف آب پرداخته می شود. سپس به کمک نرم افزار شبیه سازی WEAP21 این منطقه مدل سازی می گردد، راهکارها و برنامه هایی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی ارائه و اثر این برنامه ها توسط پایه ی سناریونویسی نرم افزار مذکور شبیه سازی می شود. طبق بررسی های به عمل آمده افزایش راندمان آبیاری بهترین راهکار برای کاهش مصرف آب است، به گونه ای که با این راهکار عملی و اجرایی، حتی در خشک ترین دوره ها نیز بیلان سفره های آب زیر زمینی با افت رو به رو نخواهد شد.